Wojcieszak zaznaczył, że część wniosków wpłynie jeszcze pocztą. Agencja spodziewa się, że w sumie rolnicy złożą ok. 1 mln 360 tys. wniosków, czyli mniej więcej tyle samo, co w ubiegłym roku. Oznacza to, że brakuje jeszcze ok. 82 tys. wniosków (5 proc.).

Na tegoroczne dopłaty jest ok. 3,5 mld euro.

Kto nie zdążył dostarczyć wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do końca dnia, może to jeszcze zrobić do 10 czerwca, ale za każdy dzień zwłoki dopłata będzie obniżona o 1 proc. ARiMR przypomina, że do złożonego już wniosku, bez żadnych sankcji finansowych, do końca maja można wprowadzać zmiany.

Dopłata za 2012 r. dla rolników uprawiających zboża wynosiła ok. 945 zł za hektar. Jaka będzie w tym roku, zależy od kursu przeliczeniowego euro/złoty. Zostanie on ogłoszony pod koniec września przez Europejski Bank Centralny.