Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2009 r. czeka jeszcze około 95 tys. rolników, ponieważ złożone przez nich wnioski są jeszcze kontrolowane lub wymagają dodatkowych wyjaśnień. ARiMR zgodnie z prawem powinna zakończyć wypłatę dopłat do 30 czerwca br.

Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota o blisko 40% wyższa od wypłaconej za 2008 rok. Jest to wynik korzystnego kursu złotówki do euro i rosnącego z roku na rok poziomu dopłat w Polsce w stosunku do krajów tzw. starej 15.

Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej Unii”. Wynika to stąd, że u nas  tzw. plon referencyjny, który Bruksela brała przy ustalaniu płatności obszarowych był niższy niż w dawnej 15. i dlatego polscy rolnicy otrzymywali do tej pory niższe dopłaty od wypłacanych w państwach „starej” UE. Poziom dopłaty rósł jednak z roku na rok i za 2010 rok będą one takie same. Zagwarantował to traktat akcesyjny, podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Kopenhadze.

Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce w kolejnych latach od momentu wstąpienia do Unii (nie dotyczy płatności energetycznych i płatności cukrowej) ilustruje poniższa tabela

Źródło: farmer.pl