W województwie łódzkim funkcjonuje mniej więcej 120 spółek wodnych, które swą działalnością obejmują ponad 100 tys. hektarów gruntów. Ich zadaniem jest m.in. utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, głównie rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich.

W tym roku samorząd województwa łódzkiego wsparł spółki wodne kwotą 1,5 mln zł. Została ona rozdzielona pomiędzy 89 spółek, które wystąpiły o dotację - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka województwa Joanna Blewąska.

Dotację podzielono równomiernie i stanowi ona 41 proc. wartości wnioskowanych robót. W sumie spółki planują wykonać prace warte 3,6 mln zł; pozostałą kwotę pokryją z własnych środków lub innych źródeł, w tym z dotacji gminnych. Także wojewoda łódzki w tegorocznym budżecie ma zarezerwowane ponad 1 mln zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podkreślają, że przypisane spółkom wodnym utrzymanie melioracji przewyższa ich możliwości finansowe, bowiem opierają one swoją działalność tylko na składkach członków. Tymczasem urządzenia nie są systematycznie konserwowane, co sprawia, że odpływ wód jest spowolniony, a nawet zdarza się podtapianie przyległych terenów i dróg.

Według Blewąskiej w Polsce tylko trzy samorządy województw (obok łódzkiego, także wielkopolskie oraz podkarpackie) przeznaczają środki finansowe na pomoc w realizacji zadań statutowych spółek wodnych.

Łódzki samorząd wspiera spółki wodne od 2004 roku. Dotąd z budżetu województwa przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji wodnych ponad 18 mln zł. Pozwoliło to na wykonanie konserwacji w sumie ponad 3,7 tys. km rowów i ponad 30 tys. ha użytków rolnych.

Spółki mogą także korzystać z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacje są przyznawane na modernizację i inwestycje zapewniające swobodny spływ wód powierzchniowych głównymi rowami melioracyjnymi w okresie obfitych opadów atmosferycznych, bądź zatrzymanie odpływu wody z tych rowów w okresie suszy, za pomocą urządzeń piętrzących.