Pierwszego grudnia ARiMR ogłosi listę szczęśliwców którym przyznano renty strukturalne. Kto ma największe szanse na świadczenia? Ci rolnicy, którzy przekazują największe gospodarstwa oraz ci, którzy przekazują ziemię na powiększenie innych gospodarstw.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym wnioskodawca przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia 65 roku życia.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych odbył się dzięki, staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na wygospodarowanie w budżecie PROW na lata 2007-2013 dodatkowych 365 mln euro na przyznanie takich rent.

Źródło: farmer.pl