Marszałek woj. podlaskiego Jarosław Dworzański poinformował, że wartość inwestycji, które mają być zrealizowane w regionie, w ramach wszystkich podpisanych dotychczas umów z RPO, przekracza 4 mld zł, z czego 2,2 mld zł pochodzi z UE. Średnia wartość dotacji na jednego mieszkańca regonu to ok. 2 tys. zł. Pieniądze przydzielono w 68 konkursach. Dzięki nim modernizowanych i budowanych jest 446 km dróg wojewódzkich, powstaje 68 km sieci kanalizacyjnej, 95 ha terenów pod inwestycje.

W firmach, które skorzystały z dotacji powstaje 4 tys. nowych miejsc prac. Do końca 2013 roku do podmiotów realizujących projekty trafi 350 mln zł dotacji z UE z RPO. Firmy wprowadziły na rynek 256 nowych produktów.

Z najnowszych danych urzędu marszałkowskiego wynika, że dotychczas najwięcej pieniędzy z dotacji z RPO - 713,5 mln zł trafiło na transport (drogi), 578 mln zł na innowacje i przedsiębiorczość, 435,3 mln zł na turystykę, 210 mln zł na infrastrukturę społeczną, 191,3 mln zł na ochronę środowiska i 187 mln zł na społeczeństwo informacyjne.

Marszałek Dworzański podkreślał na konferencji prasowej, że region słynie z produkcji mleka, działają tu czołowe polskie mleczarnie.

- Rozwój tego regionu jest uzależniony od mleka - mówił prezes Mlekovity Dariusz Sapiński. Mówił, że przy ogromnej konkurencji na rynku przetwórstwa mleka nie można jedynie opierać się na intuicji w kwestii produkcji nowych wyrobów, trzeba podążać za zmianami zachowań konsumentów.

Budowa centrum badań i rozwoju Mlekovity ma kosztować 5,5 mln zł. Do końca 2013 r. powinien powstać budynek, w którym będą się mieścić specjalistyczne laboratoria do badań fizyko-chemicznych czy mikrobiologicznych. Mają tam być prowadzone badania naukowe i testy nad nowymi, innowacyjnymi produktami mleczarskimi, takimi, które jeszcze nie są obecne na rynku - poinformował prezes Mlekovity. Pierwsze efekty działalności centrum mają być znane za dwa lata.