- Chciałbym poinformować, że modulacja dotyczy ok. 117 tys. gospodarstw powyżej 20 ha, które otrzymują powyżej 5 tys. euro płatności – wyjaśniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. - I to wynika z faktu obniżenia tych płatności o 10 proc., ponieważ w roku 2012 zgodnie z traktatem akcesyjnym, który podpisaliśmy, poziom płatności jest taki, że 80... 90 proc., przepraszam, środków finansowych jest z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe środki miały być z budżetu krajowego. I to jest jak gdyby ta oś, która powoduje, że faktycznie w roku 2012 może być niższy poziom wypłat bezpośrednich – mniej o 101 mln zł.

Z sali poprawiono jednak, że chodzi o euro.

- Euro, przepraszam – przyznał wiceminister. - ...w roku 2013 wypłacimy dodatkowe środki z budżetu krajowego na poziomie ok. 500 mln euro w ramach tej modulacji – mówił dalej. - A więc rzeczywiście ta komplikacja wynikała z określonych zapisów traktatu akcesyjnego i ten błąd postaramy się w roku 2013 naprawić. Minister Marek Sawicki również rozważał możliwość zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o interpretację tych zapisów, bo rzeczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że mamy pewną specyficzną sytuację w związku z tym traktatem – płatności nie były w 100 proc. wypłacane z budżetu Unii Europejskiej i jeszcze do tego dołączyliśmy także płatności krajowe.