17 lutego 2012 r. ARiMR zakończyła przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", które jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioski o wsparcie można było składać od 23 stycznia 2012 r.  Do 16 lutego do Oddziałów Regionalnych ARiMR złożonych zostało 106 takich wniosków na łączną kwotę ponad 206 mln zł.

Wnioski mogły składać Nadleśnictwa Lasów Państwowych. Prywatni właściciele, których lasy zostały uszkodzone i chcieli je odnowić w ramach tego działania, musieli zgłosić się do "swojego" Starostwa oraz Nadleśnictwa. Nadleśnictwo mogło dołączyć zgłaszaną przez prywatnego właściciela szkodę do kompleksowego projektu odbudowy.