Jak poinformował w poniedziałek urząd marszałkowski w Olsztynie, zarząd województwa zaakceptował warunki konkursu na budowę i modernizację lokalnych targowisk, na który - w ramach programu "Mój Rynek" - region otrzymał ponad 11,4 mln zł.

O unijne środki mogą starać się do końca marca gminy i związki międzygminne, zamierzające budować, remontować, modernizować lub wyposażyć istniejące bazary. Beneficjenci programu otrzymają do 1 mln zł, a refundacja może stanowić nie więcej niż 75 proc. kosztów inwestycji. Zgodnie z regionalnym kryterium, preferowane będą największe miejscowości powiatu, ale liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Celem programu "Mój Rynek" jest stworzenie lokalnym przedsiębiorcom i producentom rolnym warunków do sprzedaży towarów bez pośredników i kosztów pośrednich, oraz umożliwić mieszkańcom niewielkich miast kupno świeżych produktów.

Zdaniem marszałka województwa Jacka Protasa, modernizacja targowisk i lepsze warunki handlu ułatwią zbyt rodzimych towarów i produktów oraz pomogą podtrzymać tradycję kupieckie w miastach regionu.

W ciągu ostatnich lat zmniejszyła się liczba targowisk stałych i sezonowych w całym kraju. Na Warmii i Mazurach istnieje obecnie 77 stałych targowisk, a mniej takich obiektów mają jedynie woj. lubuskie i opolskie.

Jak przyznają samorządowcy, na obecnie istniejących bazarach sprzedawana jest głównie odzież, a niewiele ponad jedną czwartą towarów stanowi żywność. Dlatego beneficjenci programu "Mój Rynek" muszą zapewnić, że dwie trzecie powierzchni handlowej nowych targowisk zostanie przeznaczone na produkty rolno-spożywcze.

W wydzielonych sekcjach na placach targowych mają być umieszczone obok siebie: owoce i warzywa, mięso i wędliny, ryby, nabiał oraz miody i przetwory. Targowisko ma również wyznaczyć miejsce na sprzedaż kwiatów i sadzonek, lokalnego rękodzieła i artykułów gospodarstwa domowego.

Możliwość dofinansowania modernizacji i budowy targowisk w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadziło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lipca 2011 r.