Dla kogo przeznaczona jest pomoc „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”? Kto będzie kwalifikował się do „uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw”? Niestety nie do końca jest to wiadome. Zapytane o szczegóły Ministerstwo Rolnictwa powtarza zadane pytanie i zapis z projektu PROW.

A projekt PROW przewiduje, że beneficjentem może być rolnik, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw. Zapytaliśmy zatem ministerstwo: „O który rok chodzi - kiedy będzie nabór i czy to będzie nabór ogłaszany czy ciągły? I ostatecznie kto będzie się kwalifikował do tego systemu? Na opłacenie równowartości dopłat za ile ha i na ile lat wystarcza pieniędzy?"

Odpowiedzi nie ma – czy też jest, ale nie na to pytanie.

„Uprzejmie informuje, że zgodnie z obecnymi zapisami projektu PROW z dnia 7 kwietnia 2014 r., pomoc w ramach tego poddziałania przyznaje się rolnikowi, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Oznacza to, iż zasady te dotyczą rolnika, który trwale przekazuje swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – odpisało ministerstwo.

Dowiedzieliśmy się też, że "Ponadto, na obecnym etapie prac nad PROW szczegółowe kwestie, których dotyczą pytania w zakresie przedmiotowego poddziałania, nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.  Stąd, wszystkie szczegółowe zasady w zakresie przyznania pomocy, kryteriów dostępu i wyboru zostaną określone w przepisach krajowych".

Tyle tylko, że pytanie nie dotyczy PROW, a systemu dopłat bezpośrednich. I że chęć uzyskania na nie odpowiedzi nie jest kwestią zaspokojenia niezdrowej ciekawości, a próbą umożliwienia rolnikom planowania najbliższych lat. A niemożność podania tych podstawowych informacji świadczy o tym, że Ministerstwo Rolnictwa najwyraźniej niezbyt dużą wagę przywiązuje do skutków tego planowanego działania.

Czy słusznie? Przeanalizujmy możliwości budżetu PROW. Działanie to jest kolejnym, mającym wywrzeć wpływ na strukturę gospodarstw. Mieliśmy już w tym zakresie renty strukturalne, młodego rolnika – wszystkie zakończyły się, delikatnie mówiąc, umiarkowanym sukcesem. Czy czeka nas powtórka?

Ministerstwo podaje, że przewiduje w ramach tego działania 42 200 beneficjentów. Budżet działania to 130 000 317 euro. Z tego wynika, że dla jednego beneficjenta przewidziano 3080 euro, czyli (przy kursie euro=4 zł) trochę ponad 12 300 zł. Przewidywana premia z tego działania to równowartość 120 proc. należnych płatności bezpośrednich do 2020 r. włącznie. Aż strach myśleć, jaką stawkę dopłat przyjęto zatem do tego zwrotu - albo komu i za ile lat przypadnie ta premia i jakie skutki strukturalne pozwoli osiągnąć…