Dotacje zostały przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Samorząd województwa lubelskiego podpisał z przedstawicielami samorządów lokalnych 119 umów obejmujących łącznie 127 mln zł dofinansowania. To efekt drugiego naboru wniosków do programu na Lubelszczyźnie. W pierwszym podpisano 171 umów na łączną kwotę pomocy 350 mln zł.

- Nie wyobrażam sobie, jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, kiedy tak duże pieniądze inwestowane są w drogi, komunikację, naukę, żeby wieś była bez inwestycji - powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Najwięcej inwestycji w ramach PROW na Lubelszczyźnie dotyczy budowy systemów wodociągów i kanalizacji - m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów kanałów odprowadzania ścieków. Kolejna duża grupa projektów to budowa w gminach i na wsiach systemów selektywnej zbiórki odpadów - kupowane są urządzenia do segregacji odpadów, śmieciarki czy pojemniki.

Dofinansowanie otrzymało też kilka projektów zastosowania nowoczesnych metod ogrzewania przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Taki system pomp ciepła, wykorzystujących ciepło z głębi ziemi, powstanie w gminie Ruda Huta w budynku tamtejszego Zespołu Szkół.

- To kolejna inwestycja w naszej gminie z zakresu źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę ponad 500 zestawów solarnych do ogrzewania wody, większość z nich zamontowana jest na prywatnych domach jednorodzinnych. Inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego - powiedział wójt gminy Ruda Huta Kazimierz Smal.

Gmina ta w ramach PROW otrzymała także dofinansowanie na budowę fragmentu kanalizacji dla miejscowości Ruda Huta oraz na zakup sprzętu do segregacji odpadów.

Trzy projekty będzie też realizować gmina Podedwórze. Rozbudowany zostanie system kanalizacji, zakupione będą pojemniki na selektywną zbiórkę śmieci, a w budynku, w którym mieści się urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej, biblioteka i poczta, zostaną zamontowane urządzenia do ogrzewania go przy wykorzystywaniu biomasy.

W sumie na wszystkie te projekty gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł. - Bez tych pieniędzy te sprawy nie byłyby ruszone. Dzięki nim mieszkańcy mają rozwiązany problem m.in. ścieków i odpadów - powiedział wójt gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk. Jak dodał, nowy system ogrzewania budynku gminy zastąpi ten na węgiel i będzie bardziej ekologiczny i oszczędny.

Sosnowski uważa, że w następnych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na Lubelszczyźnie powinno być więcej projektów związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. - Tu wciąż mamy niedoinwestowanie - powiedział.

Beneficjentem w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich może zostać gmina lub jej zakład budżetowy. Na wnioskowany projekt gmina może uzyskać do 75 proc. dofinansowania; pozostałe środki musi wyłożyć z własnego budżetu.