Jak przypomina agencja, ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą:

- 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach);

- 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym);

- 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach);

- 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków trwa w tym roku do 15 czerwca, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe (i inne płatności bezpośrednie oraz obszarowe z PROW) upływa 10 lipca 2020 r.

Do piątku 8 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.