Wysokość dopłat zależy od kursu euro do złotego, który ogłasza Europejski Bank Centralny. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro i jest podstawą do przeliczenia i wypłacenia dopłat bezpośrednich za 2014 rok - wynika z informacji resortu rolnictwa. Kurs przeliczeniowy za 2013 r. wynosił 4,2288 zł za euro.

Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje rozporządzenia, na podstawie których rolnicy będą mogli otrzymywać dopłaty. Płatności te są wypłacane od 1 grudnia br. do 30 czerwca następnego roku. Planowana podstawowa stawka dopłat bezpośrednich - jednolita płatność obszarowa (JPO) wyniesie 910,87 zł/ha. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej hektar ziemi i złożyli stosowny do ARiMR wniosek. .

Pozostałe dopłaty tzw. uzupełniające będą przysługiwały producentom niektórych upraw, natomiast nie dostaną ich - w odróżnieniu do poprzednich lat - producenci zbóż.

Dopłata uzupełniająca (niezwiązana z produkcją) do powierzchni uprawy chmielu wyniesie 1 000,39 zł/ha; do skrobi - 351,69 zł/tonę; do tytoniu - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley.

Dopłata do pomidorów będzie na poziomie 165,55 zł/tonę; do owoców miękkich 1 569,76 zł/ha; płatność cukrowa - 53,61 zł/tonę.

Przewidziane są także dopłaty do hodowli krów - 595,30 zł/szt., do owiec - 125,32 zł/szt. oraz specjalna dopłata do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha.

W ubiegłym roku tzw. jednolita płatność obszarowa była na poziomie 830 zł za ha. a łącznie na dopłaty bezpośrednie przeznaczone było 3,5 mld euro.

Dopłaty bezpośrednie finansowane są ze środków Unii Europejskiej. O takie wsparcie w tym roku wystąpiło 1 mln 318 tys. polskich rolników.