Jak zapowiedziały władze samorządowe województwa podlaskiego, pierwszy konkurs zostanie ogłoszony w styczniu lub lutym. Będzie to konkurs na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

Jak poinformował marszałek województwa Jarosław Dworzański, firmy będą mogły uzyskać łącznie w 2012 r. około 21 mln euro dotacji. Będą to głównie środki pochodzące z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz z oszczędności w programie. Dotacje będzie można dostać głównie na innowacyjne inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. Drugi taki sam konkurs jak styczniowy zostanie ogłoszony we wrześniu lub październiku.

Jak podkreśla dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Daniel Górski, innowacyjność jest dodatkowo premiowana w konkursach. Ocenił, że firmy w regionie już w poprzednich konkursach "zdały test" w tym względzie; są takie projekty, które jednocześnie tworzą miejsca pracy. Jego zdaniem trzeba wspierać innowacyjne firmy w regionie, które tworzą nowe produkty, by mogły doganiać konkurencję. - Kluczowe w ocenie jest, czy firmy mają pomysł na rozwój - dodaje Górski.

W marcu zaplanowano konkurs, w którym samorządy będą mogły uzyskać unijne dotacje na projekty służące podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu. Przeznaczono na to około 9 mln euro.

W maju lub czerwcu zostanie natomiast ogłoszony konkurs na dotacje na odnawialne źródła energii. Na budowę infrastruktury czy zakup urządzeń służących do wytwarzania energii odnawialnej przeznaczono 22 mln euro.

Latem ruszy konkurs na budowę sieci teleinformatycznych czy tworzenie dostępu do internetu. Pula konkursowa to 8,8 mln euro. Władze województwa przyznają, że właśnie działania z tej dziedziny idą w regionie najwolniej i "bardzo trudno".

Jesienią natomiast będzie ogłoszony konkurs, w którym zostaną wyłonione podmioty, które będą udzielać firmom pożyczek i poręczeń. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln euro.

Bez żadnych terminów, w każdej chwili można składać wnioski na dotacje na uzbrojenie terenów pod inwestycje. Samorządy mają jeszcze do dyspozycji na ten cel około 6,8 mln euro. W maju ruszy też otwarty, czyli bezterminowy konkurs na dotacje na tworzenie parków przemysłowych czy centrów badawczo-rozwojowych. Na ten cel przeznaczono 7,5 mln euro.

W 2011 r. w pięciu konkursach rozdysponowano pomiędzy m.in. samorządy i firmy ponad 213,3 mln zł. Łącznie wszystkie podmioty korzystające z unijnych dotacji z RPO w Podlaskiem w 2011 r. zrealizowały inwestycje o wartości ponad 3 mld zł, z czego z UE pochodziło 1,8 mld zł. Najwięcej pieniędzy zostało skierowanych na budowy dróg wojewódzkich oraz na inwestycje w przedsiębiorstwach.