Przed dzisiejszym posiedzeniem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazano informację na temat pomocy udzielanej rolnikom po suszy.

Jak już wiadomo, stawki pomocy do hektara objętego suszą są od 1 tys. do 250 zł – z możliwością pomniejszenia o połowę, jeśli nie ubezpieczono co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych).

Do 14 października ARiMR przekazała rolnikom poszkodowanym suszą ponad 200 mln zł.

Więcej o tej pomocy: Rekordowe tempo wypłaty pomocy po suszy?

Rolnicy mogą też korzystać z preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych – dostępne są środki na dopłaty do oprocentowania oraz limit akcji kredytowej, jak podano w informacji.

Jak dodał przy tym wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, 16 października ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich: „W dniach 16-17 października 2019 producentom rolnym zostaną wypłacone ww. zaliczki w wysokości ponad 600 mln zł”.

Przypomnijmy, że w tym roku z powodu suszy zaliczki dopłat bezpośrednich podniesiono do 70 proc., a zaliczki płatności obszarowych wypłacanych z PROW - do 85 proc.

Więcej o zasadach wypłaty tegorocznych zaliczek:

W tym roku po raz pierwszy będą zaliczki płatności obszarowych z PROW

Zapowiadane tempo wypłaty zaliczek ma być szybsze, niż było ubiegłoroczne:

Zaliczki dopłat płyną na konta – dziś 190, jutro 160 mln zł

Więcej o ubiegłorocznym tempie wypłaty pomocy po suszy i zaliczek:

ARiMR wypłaca zaliczki dopłat bezpośrednich

Zauważmy jeszcze, że wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 14.10.2019 wynosi 291 436 615,48 euro, co stanowi 98,48% limitu – zatem pomoc ta, podobnie jak w ubiegłym roku, może być wstrzymana.

Pomoc jest udzielana poza formułą de minimis, gdy szkody po suszy przekroczą 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech ostatnich lat poprzedzających rok wystąpienia szkód, albo z trzech w pięcioletnim okresie poprzedzającym z pominięciem lat o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Jeśli szkody te wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji, pomoc wypłacana jest w ramach de minimis.

W tym roku nie poznaliśmy jeszcze stawek dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego – najwyraźniej (MRiRW nie udzieliło na ten temat żadnej informacji) i ta pomoc trafi do rolników dopiero w nowym roku, kiedy „odnowi się” limit de minimis.

Całość informacji MRiRW o pomocy po suszy - w załączniku.