Marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara poinformował dziennikarzy w środę, że przyjmując średnie unijne dofinansowanie w wysokości 40 proc. wartości przedsięwzięcia, unijne środki powinny wygenerować w małopolskiej gospodarce inwestycje o łącznej wartości około 1,5 mld zł w ciągu najbliższych sześciu lat.

Jeszcze w tym roku w ramach pięciu konkursów grantowych zostanie rozdysponowane 30 mln euro.

"Ważnym zagadnieniem dla rozwoju małopolskiej gospodarki jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Chcielibyśmy, aby poprzez te dotacje mikroprzedsiębiorstwa rozwijały się i stawały małymi firmami, a niektóre małe firmy aspirowały do miana firm średnich" - ocenił Nawara.

W ramach priorytetu "Gospodarka Regionalnej Szansy" MRPO na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw zostanie przeznaczone prawie 140 mln euro, w tym na bezpośrednie wsparcie inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - 110,4 mln euro. Kolejne ponad 21 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie komercjalizacji badań naukowych.

Według władz Małopolski na dotacje mogą liczyć przede wszystkim innowacyjne projekty z sektorów i obszarów najistotniejszych z punktu widzenia regionu. Wsparcie może otrzymać od 3 tys. do nawet 7 tys. przedsiębiorców.

"Mamy ambicję, aby Małopolska stała się regionem nowoczesnej gospodarki" - zaznaczył Nawara.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego region ma do rozdysponowania 1,29 mld euro na lata 2007-2013. Przeznaczone dla Małopolski pieniądze stanowią 7,77 proc. środków na realizację szesnastu polskich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Źródło: PAP