ARiMR poinformowała, że w trwającym od 29 grudnia 2020 roku naborze na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" wpłynęło 1109 wniosków o pomoc na kwotę blisko 85,5 mln zł.

Z kolei na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" wnioski przyjmowano od 31 grudnia 2020 roku. ARiMR zarejestrowała 1242 wnioski na kwotę nieco ponad 80 mln zł.

Jak podaje agencja, na kilka dni przed końcem tego naboru o pomoc ubiegało się 1064 spółek wodnych, a kwota oczekiwanego przez nich wsparcia to prawie 65 mln zł.  Nie podano, ile wniosków wpłynęło od drugiej uprawnionej grupy, tj. od rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcieli zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jak łatwo jednak obliczyć, było ich 178 i wystąpili o 15 mln zł.

Jak wynika z ostatniego sprawozdania z realizacji PROW na koniec lutego, na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” (w tym "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN") zawarto umowy lub wydano decyzje na 51,20 proc., a wypłacono 17,41 proc. dostępnego limitu, wynoszącego 409 804 429,84 zł.

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” i „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mają wspólny limit jako „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”, wynoszący 555 919 251,60 zł, zawarto umowy na jego 48,45 proc., a zrealizowano płatności na 21,73 proc.

W zakończonych 26 i 29 marca naborach wnioski można było wysyłać pocztą, liczba wnioskujących więc zapewne wzrośnie.