W sumie Komisja Europejska przeznaczyła na 183 nowe projekty związane z ochroną środowiska 244 mln euro. Całkowity koszt dofinansowanych projektów to 530 mln euro. Komisja wybrała je spośród 748 wniosków, które były przyjmowane do września 2010 r. - poinformowało we wtorek polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Projekty pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE i obejmują działania dotyczące ochrony przyrody, zmiany klimatu, czystej technologii, polityki ochrony środowiska, a także działań informacyjnych dotyczących spraw związanych ze środowiskiem.

Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach otrzymał środki na opracowanie innowacyjnych technologii ulepszania gleby i podłoża stosowego w szklarniach. Naukowcy ze Skierniewic chcą wykorzystać naturalne odpady włókniste jako podłoże dla upraw szklarniowych.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy dostał pieniądze na nową technologię zagospodarowania odpadów, m.in. szlamu kanalizacyjnego wykorzystywanego do produkcji.

Z Life+ dofinansowanie uzyskały dwa projekty przyrodnicze. "Niebieski korytarz" rzeki Iny przygotował Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Projekt ma objąć całe dorzecze Iny i połączyć obszar w korytarz ekologiczny. Celem jest też odnowienie populacji łososia w rzece.

Kampinoski Park Narodowy uzyskał dofinansowanie na realizacje projektu "ActiveKPN". W efekcie ma się poprawić ochrona ważnych gatunków zwierząt występujących w KPN, m.in. bobra, wydry, rysia, płazów i gadów, ptaków - derkacza, żurawia i bąka oraz rzadkich motyli.

Jednym z dofinansowanych programów informacyjnych jest kampania antyazbestowa, przygotowana przez ekologiczny "Klub Gaja" z Wilkowic k. Bielska-Białej. Ekolodzy chcą informować o szkodliwości azbestu oraz promować dobre praktyki usuwania azbestu ze środowiska.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dostała pieniądze na kampanię "Poznaj swoją Naturę". Dzięki niej Polacy mają więcej wiedzieć o unijnej sieci ochrony przyrody "Natura 2000" w Polsce.

Lasy Państwowe przy pomocy unijnych środków mają wspierać najlepsze praktyki związane z ochroną różnorodności biologicznej w lasach, zwłaszcza na obszarach Natura 2000.

Life+ to unijny program na rzecz ochrony środowiska. Jego budżet na lata 2007-2013 to 2 mld 143 mln euro. W 2010 r. dofinansowanie na kwotę 25,3 mln euro otrzymało 10 polskich projektów.