Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 31 października - poinformowała Izabela Smaczna-Jórczykowska z departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Powiedziała, że to pierwszy tego typu konkurs dotyczący wykorzystania wyłącznie energii słonecznej. Jej zdaniem jest zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju inwestycje. Dodała, że choć to gminy będą starać się o dotacje, to skorzystają z nich przede wszystkim mieszkańcy regionu.

W konkursie mogą startować samorządy, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną - np. przedsiębiorstwa komunalne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 85 proc. Natomiast wartość projektu nie może przekraczać 20 mln zł.

Smaczna-Jórczykowska powiedziała, że w ramach konkursu wspierane będą wyłącznie projekty polegające na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych - z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna. Dodała, że nie będzie można dofinansować zakupu kolektorów do domów, w których prowadzona jest np. firma.

Projekty mogą też uwzględniać budowę i przebudowę infrastruktury, która będzie umożliwiać funkcjonowanie tych urządzeń oraz zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - pod warunkiem, że będą dotyczyć kolektorów słonecznych.

Największe szanse na dofinansowanie mają m.in. projekty realizowane w gminach, których ponad 50 proc. powierzchni leży na obszarze Natury 2000, a także inwestycje, dzięki którym odnawialne źródła energii zastąpią konwencjonalne (np. węgiel).

Smaczna-Jórczykowska zapowiedziała, że kolejny konkurs na odnawialne źródła energii rozpocznie się w grudniu. Tym razem będzie można m.in. starać się o dotacje na zakup urządzeń do produkcji oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (np. wiatrowej, wodnej, biomasy), zakup nowoczesnych technologii potrzebnych do jej wykorzystania czy budowę sieci energetycznej służącej dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z alternatywnych źródeł.