Z wypłaconych w tym roku 20 miliardów złotych ponad połowę stanowią pieniądze przekazane rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2009 i 2010 rok. Pieniądze w ramach płatności obszarowych otrzymuje co roku blisko 1,4 miliona rolników. Agencja rozpoczyna, zgodnie z prawem, realizację dopłat bezpośrednich za dany rok od 1 grudnia, a ostatecznym terminem ich wypłaty jest 30 czerwca roku następnego.

Kolejne ponad 8 miliardów złotych to pieniądze, jakie trafiły w 2010 r. do polskich rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-przetwórczego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Skala takich wypłat jest z roku na rok coraz wyższa, w zeszłym roku wyniosła ponad 6,5 miliarda złotych, a w tym jest o półtora miliarda większa. Warto podkreślić, że około 80% całego, blisko 70 miliardowego budżetu PROW na lata 2007 - 2013, zostało już "zakontraktowane", bowiem poza wypłatą około 19,5 miliarda złotych z tego Programu, pozostałe około 36,5 miliarda zł to pieniądze zarezerwowane na realizację przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. Należą do nich między innymi: wypłacanie przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną przekazane przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.

Blisko 2 miliardy złotych przekazała ARiMR swoim beneficjentom w ramach tzw. pomocy krajowej, wparciu organizacji rynku owoców i warzyw a także dofinansowania sektora rybackiego w ramach PO RYBY 2007 - 2013.  (m)