W związku z kryzysem na rynku warzyw w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej, po wystąpieniu epidemii spowodowanej bakterią E. coli, minister Sawicki wystąpił formalnie do Prezydencji węgierskiej z wnioskiem o pilne zwołanie Rady Ministrów z udziałem dwóch Komisarzy: do spraw zdrowia - Johna Dalli oraz rolnictwa - Daciana Ciolosa.

Celem nadzwyczajnego spotkania ministrów była ocena kondycji ekonomicznej sektora warzyw w państwach członkowskich oraz podjęcie pilnych działań wspólnie z Komisją Europejską, by złagodzić trudną sytuację producentów i konsumentów w UE. Ministrowie rolnictwa (Holandii, Belgii, Polski, Hiszpanii, Danii, Portugalii) przygotowali pisemną propozycję niezbędnych działań, w tym rekompensat dla rolników. Sytuacja producentów z Unii Europejskiej została dodatkowo pogorszona zamknięciem granic Rosji dla eksportu warzyw i owoców z UE. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała propozycję podjęcia szybkich działań, w celu złagodzenia trudnej sytuacji unijnych producentów warzyw w ramach projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej, który będzie poddany pod głosowanie 14 czerwca br. na komitecie Zarządzającym WOR.

W wyniku dyskusji ministrów w czasie posiedzenia Rady Ministrów UE, wstępna propozycja Komisji Europejskiej została poprawiona. Ministrowie prezentowali jednomyślne stanowisko w zakresie niezbędnej pomocy dla poszkodowanych producentów.

Konkluzje:

* Pomoc będzie przysługiwała wszystkim producentom, dotkniętym kryzysem na rynku, a nie tylko zrzeszonym w Organizacjach Producentów.
* Proponowany przez KE poziom rekompensat jako 30% średniej ceny z okresu 2007-2010 zostanie podwyższony do poziomu co najmniej 50%.
* Ministrowie proponowali 90% poziomu strat.
* Pomoc dla producentów będzie w 100% pochodziła z budżetu UE.
* Budżet na pomoc doraźną wyniesie około 200 mln euro (ministrowie postulowali kwotę dwukrotnie wyższą).
* Potrzebna jest poprawa systemu wcześniejszego ostrzegania o zagrożeniach.
* Przeprowadzenie na poziomie UE kampanii informacyjnej w celu odbudowy zaufania konsumentów do bezpieczeństwa produktów unijnych, zwłaszcza produktów roślinnych.
* Wniesienie na najbliższy szczyt Unia-Rosja sprawy embarga nałożonego przez Rosję na produkty roślinne z UE (wniosek Polski).