Pomoc przysługuje tym rolnikom, którzy wytwarzają żywność w tzw. systemach jakości. Ich produkty są oznaczane specjalnym logotypem informującym, że zostały wytworzone w oparciu o jeden z systemów jakości. W takich systemach są produkowane np.: kiełbasa lisiecka, jałowcowa czy myśliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalańska lub wielkopolski ser smażony.

Wytwarzanie takiej żywności wymaga dodatkowych kosztów, np. certyfikatu. Koszty otrzymywania certyfikatu można właśnie sfinansować z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". Z ARiMR można otrzymać również w pieniądze na refundację składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych.

Pomoc wypłacana jest przez pięć kolejnych lat, a jej wysokość zależy od systemu jakości.

Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości, wynosi: 3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności"; 2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja"; 1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja"; 996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

Aby otrzymać pomoc, trzeba złożyć stosowny wniosek w oddziale regionalnym ARiMR.

Wsparcie finansowane jest z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.