7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. W trakcie naboru, który rozpoczął się 26 września, swoje wnioski złożyło ponad 10,7 tys. osób zainteresowanych taką pomocą, a łączna kwota wsparcia, o jakie się ubiegają wynosi blisko 2,2 mld zł. Według dotychczasowych szacunków, dzięki takiej pomocy na terenach wiejskich może powstać ponad 21 tys. nowych miejsc pracy.

Jeszcze do jutra, 14 października 2011 roku można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej.