W 2020 roku wprowadzono zmianę terminu naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego - trwa on tylko miesiąc. Przypominamy więc - tylko do 25 czerwca o ww. dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Wnioski dotyczą faktur wystawionych od 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku.

Do jakich roślin udzielane są dopłaty na materiał siewny?

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniaki

Jakie będą stawki dopłat za kwalifikat za 2020 rolnicy dowiedzą się do końca września. Stawki za 2019 rok (podane dopiero w marcu 2020) były niższe od tych z poprzedniego sezonu.

68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych
109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych;
342,95 zł – w przypadku ziemniaków.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.