Po dokonaniu zlecenia płatności za projekt gminy Skrwilno pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno", o wartości 1,3 miliona złotych, kwota wypłacona beneficjentom programu w regionie kujawsko-pomorskim przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Jak podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki wsparciu z PROW w ciągu kilku lat udało się "odmienić oblicze kujawsko-pomorskiej wsi, która jest dziś bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom". - Efekty realizacji wspieranych przez Urząd Marszałkowski projektów widać w każdej, nawet najmniejszej miejscowości naszego regionu - zaznaczył Całbecki.

Marszałek przypomniał, że pieniądze z PROW w założeniach mają być wsparciem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji, urządzeń melioracyjnych, nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, boisk, świetlic wiejskich. Fundusz wspiera także imprezy realizowane w ramach tzw. "małych projektów": dożynki, festyny sportowe i kulinarne.

- Środki z PROW-u to także niezwykle potrzebna obecność Lokalnych Grup Działania, które na stałe wpisały się w krajobraz województwa, a dzięki pieniądzom z tego źródła zrealizowano mnóstwo operacji, które bez dofinansowania nigdy nie zaistniałyby na mapie kujawsko-pomorskiego. Środki z PROW nieustannie płyną do gmin, powiatów, osób fizycznych, stowarzyszeń oraz LGD, co sprawia, że nasza mała ojczyzna staje się coraz atrakcyjniejsza pod względem turystycznym, a życie mieszkańców znacznie się poprawia - ocenił Całbecki.

W sumie, w latach 2007-2013 do rozdysponowania w Kujawsko-Pomorskiem są 634 miliony złotych. Do stycznia podpisano umowy dotyczące udzielenia wsparcia na 1536 przedsięwzięć na łączną sumę 481 milionów złotych. Ich realizacja trwa lub już się zakończyła.

Na kujawsko-pomorską wieś trafiają też środki z Programu Operacyjnego Ryby. To dodatkowe pieniądze na rozwój dla trzydziestu trzech wiejskich i miejsko-wiejskich gmin województwa. Na inwestycje przedsiębiorstw, przedsięwzięcia infrastrukturalne, ochronę środowiska i rozruszanie sektora usług lokalnych otrzymały one łącznie ponad 65 milionów złotych. PO Ryby opiera się na organizacji lokalnych grup rybackich (LGR) - obejmujących kilka sąsiadujących ze sobą gmin, partnerstw publiczno-biznesowo-społecznych, które są w tym systemie tak zwanymi beneficjentami pośrednimi.