Dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Filipowicz powiedziała dziś, że gminy, które złożą wnioski, mają szanse na dotacje. Dodała, że urząd nie spodziewa się "lawiny wniosków".

Jeśli samorządy nie będą zainteresowane pozyskaniem pieniędzy na remont targowisk, to urząd zwróci się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przesunięcie tych środków na inny cel, czyli inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na które zabrakło około 20 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Filipowicz zaznaczyła, że to ostatnia szansa, by lokalne samorządy dostały pieniądze na remont targowisk z obecnej perspektywy finansowej UE.

Dotąd dziewięć gmin skorzystało z unijnej pomocy na budowę i modernizację lokalnych targowisk, w ramach dwóch konkursów. Łącznie samorządy te dostały 8 mln zł dotacji, a inwestycje, które tam powstają są warte prawie 22 mln zł.

W ostatnim konkursie, który rozstrzygnięto w styczniu 2013 r., wniosek złożyła tylko gmina Michałowo, która dotację dostała. Za 2 mln zł chce zbudować w miasteczku stałe targowisko. Dostała na ten cel z PROW 1 mln zł. Burmistrz Michałowa Marek Nazarko podkreślał, że poprzez tę inwestycję gmina "chce wpłynąć na rozwój i dynamikę lokalnej przedsiębiorczości i handlu".

Michałowo jest jednym z najmłodszych i najmniejszych miast w regionie. Handel odbywa się tam na placu targowym, który nie ma potrzebnej do tego infrastruktury.

Targowisko w Michałowie ma powstać w okolicy istniejącego amfiteatru miejskiego. W ramach inwestycji powstanie m.in. zadaszenie terenów wystawienniczo-handlowych, wybudowane zostanie zaplecze sanitarne oraz magazyny, a także drogi dojazdowe i parking.

Julita Niepłoch-Sitnicka z Urzędu Miejskiego w Michałowie poinformowała, że z nowego targowiska będą też korzystać inne gminy: Gródek, Narew i Zabłudów, które zawarły już porozumienie w tej sprawie. Gminy te mają zachęcać rolników, przedsiębiorców, a także twórców ludowych, by prowadzili tam handel.

Targowisko w Michałowie ma być gotowe w grudniu 2013 r., będzie je prowadzić i utrzymywać gmina Michałowo.