Zarząd Województwa Lubuskiego w tym roku pozytywnie ocenił 92 wnioski, które wpłynęły do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Cieszę się, że beneficjentami są nie tylko samorządy, ale także organizacje i kościoły. Wszystkie projekty są bardzo ważne, bo dotyczą małych społeczności - powiedziała marszałek województwa Elżbieta Polak.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty wiejskich kościołów, rozwój świetlic i ośrodków kultury, budowę boisk, ścieżek rowerowych i placów zabaw, zagospodarowanie centrów wsi. Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Kłodawa.

- W Różankach odremontujemy stary budynek, bo mieszkańcy nie mają się gdzie spotykać. A przecież działają tam kluby dziecięce, kluby seniorów, kluby taneczne i zespoły śpiewacze - powiedziała wójt gminy Anna Mołodciak.

Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach unijnego programu były gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie; instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które mają status organizacji pożytku publicznego.