Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podkreślił we wtorek w Warszawie, że nowy program NFOŚiGW, o wartości 300 mln zł, pomoże rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem ścieków na obszarach mniej zurbanizowanych i wsiach.

Choć program skierowany jest do samorządów, to jego celem jest oczyszczanie ścieków z budynków prywatnych właścicieli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz z budynków użyteczności publicznej.

Z 300 mln zł połowę przeznaczono na przydomowe oczyszczalnie ścieków, a drugą - na podłączenia budynków do zbiorczej kanalizacji.

Również po połowie podzielono 300 mln zł pod względem formy wsparcia - 150 mln zł będzie zarezerwowane na bezzwrotne dotacje do 45 proc. kosztów przedsięwzięcia, a druga połowa - na preferencyjne pożyczki, oprocentowane na 3,5 proc. w skali roku, z okresem spłat do 15 lat. Obie formy pomocy można łączyć.

W przekazywaniu pieniędzy będą pośredniczyły samorządy lub spółki zajmujące się w imieniu gmin gospodarką wodno-ściekową. Wnioski o pieniądze z programu będą przyjmowane w sposób ciągły na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", w ramach rocznych limitów kwotowych - poinformowała wiceprezes Funduszu Małgorzata Skucha.

Pieniądze będzie można uzyskać na oczyszczalnie ścieków z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Przydomowe oczyszczalnie muszą być biologiczne i obsługiwać powyżej 50 osób. Nie będą dotowane oczyszczalnie na terenach, gdzie uzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej lub jest możliwość podłączenia do już istniejącego systemu. Tam środki funduszu można wykorzystać do sfinansowania podłączeń budynków do takiej sieci.

Fundusz ocenia, że 300 mln zł wystarczy dla powstania 11 tys. przydomowych oczyszczalni biologicznych, obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. Pozwoli to na oczyszczenie ok. 1,3 mln m sześć. ścieków rocznie. Wykonanych zostanie też 21 tys. podłączeń kanalizacyjnych budynków, co pozwoli skorzystać z kanalizacji 82 tys. mieszkańców. Podłączenia te pozwolą na przesłanie do oczyszczalni i oczyszczenie 2,4 mln m sześć. ścieków rocznie.