- Od stycznia do połowy sierpnia bobry zniszczyły 1115 metrów bieżących grobli, ponad 10 tys. młodych drzewek i oraz stare drzewa, z których można było uzyskać 860 m sześc. drewna, i 15 hektarów gruntów rolnych i leśnych. Wyrządzone przez te zwierzęta straty oszacowano na prawie 169 tys. zł - dodała Grabowska.

Natomiast wilki w tym roku zabiły 200 owiec, 10 kóz, osiem jeleni hodowlanych i tyle samo sztuk bydła, siedem koni i daniela hodowlanego. Straty wynoszą 144 tys. zł. Z kolei szkody spowodowane przez niedźwiedzie wyniosły ponad 67 tys. zł. Zniszczyły one 190 rodzin pszczelich wraz ulami.

Na prawie 15 tys. zł oszacowano szkody wyrządzone przez żubry, które zniszczyły m.in. prawie 6 tys. sztuk drzewek i ponad jeden hektar upraw rolnych i leśnych.

W ubiegłym roku Skarb Państwa wypłacił 511 tys. zł rolnikom z Podkarpacia za straty wyrządzone przez wilki, bobry, niedźwiedzie, żubry i rysie. Od powstania woj. podkarpackiego (w 1999 r.) odszkodowania wypłacone rolnikom wyniosły 4,6 mln zł.

W tym czasie np. bobry zniszczyły m.in. ponad 20 tys. metrów bieżących grobli, 50 m bieżących dróg publicznych, dwa przepusty drogowe oraz prawie 80 ha upraw rolnych i leśnych. Wilki zabiły ponad 4,6 tys. owiec, 170 kóz oraz 145 sztuk bydła.

Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta chronione płaci Skarb Państwa, a za szkody zwierzyny łownej - koła łowieckie. W lasach Podkarpacia żyje 8,3 tys. bobrów, 470 wilków, 130 niedźwiedzi i 277 żubrów.