Fundusze na dofinansowanie przedszkoli pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki. Większość tych środków województwo lubelskie uzyskało z podziału tzw. krajowej rezerwy wykonania, jako bonus za dobre tempo wydatkowania środków europejskich.

Zastępca dyrektora departamentu europejskiego funduszu społecznego w urzędzie marszałkowskim w Lublinie Hubert Rząsowski zapowiedział, że priorytetowo będą rozpoznawane wnioski o dotacje na organizację przedszkola w gminach, w których edukacją przedszkolną objętych jest najwyżej 30 proc. dzieci. Takich gmin na Lubelszczyźnie jest 64.

- O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno samorządy jak i np. stowarzyszenia, które chcą prowadzić przedszkole na terenie gmin, gdzie przedszkoli nie ma lub jest ich bardzo mało - powiedział Rząsowski.

Wnioskodawcy chcący zorganizować przedszkole na tych terenach będą mogli uzyskać dotację zarówno na urządzenie placówki - np. na remont budynku, wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych - jak i na działalność przedszkola na okres dwóch lat. Kwota dotacji może sięgnąć 85 proc. całej inwestycji.

Wnioskodawca musi jednak zapewnić, że co najmniej przez kolejne dwa lata będzie przedszkole nadal prowadził. - Zależy nam na tym, aby zachęcić i zmotywować te środowiska do stworzenia dzieciom realnej możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej - zaznaczył Rząsowski.

O dotacje mogą także się starać organy już prowadzące przedszkola, jeśli tworzą nowe grupy przedszkolne.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym. Termin końcowy konkursu wyznaczono na koniec roku, ale postępowanie może być rozstrzygnięte wcześniej, jeśli złożona zostanie odpowiednia ilość wniosków, w których kwoty dofinansowania łącznie przekroczą wyznaczony budżet programu - 40 mln zł.

- Myślę, że będzie się to cieszyło dużym zainteresowaniem, bo nie wiadomo, czy w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej znajdą się na te cele fundusze i jakie to będą środki - dodał Rząsowski.

Dotychczas od 2008 r. z podobnych programów dofinansowania na Lubelszczyźnie skorzystało 259 przedszkoli.

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w ubiegłym roku szkolnym 2010/2011 spośród wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat w woj. lubelskim wychowaniem przedszkolnym objętych było 65,2 proc. W miastach było to 87,4 proc. dzieci, a na terenach wiejskich - 47,4 proc.