Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, 6 marca ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi do podpisu.