Podpisane umowy dotyczą "oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich", podejmowanych głównie przez organizacje pozarządowe - poinformowała z-ca dyrektora biura Beata Woźniak-Faliszewska.

Nauczanie Języków Obcych "Lingua" w Starachowicach ma przeprowadzić (za prawie 250 tys. zł) sześć kursów angielskiego - m.in. w Bliżynie, Wąchocku, Radoszycach i Bodzentynie. Ich cel to podwyższenie kompetencji językowych uczniów szkół wiejskich.

Centrum Szkoleniowe "Prime" z Buska-Zdroju za unijne pieniądze zaproponuje młodzieży "wakacyjny angielski", a Stowarzyszenie "Klub Debata Decyzja Działanie" z Bielin podejmie się wyszkolenia 24 gimnazjalistów na twórczych liderów aktywności obywatelskiej w lokalnym środowisku.

Instytut Innowacji i Biznesu z Kielc przeszkoli grupę chętnych z Sitkówki-Nowin w posługiwaniu się podstawowymi programami komputerowymi. Z kolei Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości z Ostrowca Świętokrzyskiego ma podwyższyć poziom przygotowania do matury uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Kunów.

Świętokrzyskie otrzyma do 2013 roku prawie 317,5 mln euro na wdrażanie programu Kapitał Ludzki. Do ŚBRR zgłoszono już 490 wniosków aplikacyjnych; najwięcej na oddolne inicjatywy edukacyjne na wsi - najmniej na "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Źródło: PAP