Budżet projektu, to ponad 56,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO). Wnioski można składać do 20 października - poinformowała w piątek Urszula Mirończuk z Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Do konkursu mogą przystąpić m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, firmy a także np. parki narodowe, szkoły wyższe, straż pożarna, spółki wodne czy nadleśnictwa.

Mirończuk poinformowała też, że preferowane będą projekty związane z rozwojem konkretnych źródeł tzw. zielonej energii. Wymieniła, że to przede wszystkim budowa biogazowni, instalacji wykorzystujących biomasę, elektrowni wodnych i małych elektrowni wiatrowych. Wsparte zostaną też projekty związane z energetyką słoneczną.

Projekty uwzględniać mogą np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji, przetwarzania czy magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, zakup nowoczesnych technologii czy budowę niezbędnej infrastruktury do dystrybuowania energii.

Mirończuk poinformowała, że w dotychczasowych konkursach na odnawialną energię zostało wykorzystanych łącznie blisko 20 mln zł unijnego dofinansowania. Skorzystała z tego np. gmina Grajewo (Podlaskie), która za ponad 9 mln dofinansowania dostosowuje miejski system ciepłowniczy do wykorzystywania biomasy.

Obecny konkurs na odnawialne źródła energii jest ostatnim tego typu konkursem w budżecie RPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.