Rolnicy otrzymują dopłaty zgodnie z przyjętym harmonogramem, mimo trudnej sytuacji zastanej w ministerstwie po poprzednikach. O dużych problemach z wprowadzeniem systemu dopłat  m.in. w sierpniu 2015 r. minister Sawicki – powiedział Ryszard Zarudzki.

Zgodnie z procedurami uruchamiane są kolejne moduły wypłat. Najpierw dopłaty otrzymują małe gospodarstwa. Większe problemy są z wypłatą dopłat dużym gospodarstwom i tym, które mają problemy finansowe. Sytuację zdecydowanie może poprawić miesięczna karencja na zapłatę faktur za nawozy mineralne i inne środki produkcji.

Jak powiedział Ryszard Zarudzki, obecnie 60 proc., czyli 800 tys. z 1,3 mln uprawnionych rolników otrzymało już należne dopłaty. Wypłacono 6 mld zł. Wypłaty w poszczególnych województwach zostały zrealizowane w 52-68 procentach.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w lutym i marcu zostanie wypłacone 4,5 mld zł, w kwietniu i maju 3 mld zł, a 1 mld zł w czerwcu.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na udzielanie kredytów obrotowych rolnikom, którym należą się wypłaty JPO. Rolnicy po otrzymaniu z biur powiatowych ARiMR informacji o wysokości należnych JPO i po udaniu się do banku mogą otrzymać kredyt obrotowy na 6 miesięcy, do wysokości należnej dopłaty JPO, bez płacenia odsetek, ale z prowizją 0,25 proc. W praktyce oznacza, to, że kredyt w wysokości 100 tys. zł kosztować będzie rolnika 250 zł.   

Ile będzie kosztowała akcja kredytowa związana z dopłatami JPO zależeć będzie od zainteresowania nią rolników.