W tym roku później i krócej - od 25 maja do 25 czerwca - rolnicy mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

Jak dowiadujemy się w ARiMR, w ramach kampanii 2020 r. do 11.09.2020 r. zarejestrowano 63.037 wniosków o wsparcie z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioskowana powierzchnia upraw zadeklarowanych we wnioskach wynosi 929 540 ha. Agencja nie podała, o które dopłaty wystąpili rolnicy.

Zarówno liczba wniosków, jak i hektarów spadła w stosunku do ubiegłorocznej.

Wszystko wskazuje na to, że dopłaty nie będą jednak wypłacone w tym roku – powodem jest wyczerpanie limitu de minimis. Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07.08.2020 wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi 100,00% - podaje system rejestracji.

Formalnie, zgodnie z przepisami, Rada Ministrów powinna podać stawki dopłat do końca września. Określając stawki dopłat do poszczególnych grup roślin bierze się pod uwagę środki zaplanowane na ten cel i całkowitą wnioskowaną powierzchnię gruntów ornych.

Rozporządzenie o stawkach dopłat za 2019 rok ogłoszono dopiero w marcu 2020.

Więcej:

Są stawki dopłat do nasion z 2019 r.

W 2019 roku na dopłaty do nasion przeznaczono ostatecznie 73,4 mln zł, a kwota dopłat do ha znacznie spadła w stosunku do wcześniej wypłacanej.

W 2019 r. złożono 69 942 wnioski o przyznanie dopłaty (w 2018 r. było to 66,8 tys.). Podawano wówczas, że producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

869 712 ha – w przypadku zbóż,

29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych,

35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

Wniosków w 2019 roku było więcej niż rok wcześniej, ale powierzchnia obsiana była podobna jak w 2018 roku. Podobnie jest w 2020 roku – obsiana powierzchnia jest porównywalna z ubiegłoroczną, jednak samych wniosków złożono  już znacznie mniej.

Dopłaty za 2019 rok wypłacono w połowie obecnego roku.

Więcej: 

Dopłaty do materiału siewnego za 2019 rok wypłacone