Limity środków na dopłaty otrzymały zgodnie ze złożonymi wnioskami następujące banki:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. , .(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. .(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), ,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. ING Bank Śląski S.A.,
7. Pekao S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) oraz zakresem rzeczowym zadań do realizacji w 2010r., kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: na zakup gruntów rolnych (nKZ), młody rolnik (nMR), linie branżowe (nBR), na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT), podstawowa (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP), osadnictwo rolnicze na Gruntach Skarbu Państwa (nOR).

Źródło: ARiMR/farmer.pl