Bieńkowska spotkała się dziś z przedsiębiorcami w siedzibie Pracodawców RP.

- Polska może liczyć w przyszłym budżecie (...) na spore pieniądze. To są pieniądze na pewno większe, niż w obecnym budżecie. Przypomnę, że w obecnym budżecie to jest 68 mld euro. (...) Natomiast ta kwota będzie oscylowała pomiędzy 80 mld euro zapisanymi w budżecie przez Komisję Europejska dla Polski, a 68 mld euro. Nie można w tej chwili powiedzieć, ile to będzie, ponieważ negocjacje trwają - powiedziała na briefingu po spotkaniu.

Dodała, że te negocjacje będą trwały prawdopodobnie jeszcze cały rok 2012. - Miejmy nadzieję, że tylko ten rok - powiedziała.

Podkreśliła, że budżet na lata 2014-2020 będzie "ostatnim tak dużym budżetem dla Polski". - Chociażby z tego względu, że po 2020 r. - wszystko na to wskazuje - 6-7 polskich województw wyskoczy ponad poziomy danych statystycznych, które uprawniają do pozyskiwania największych środków - zaznaczyła.

Podkreśliła, że rząd chce przygotować przedsiębiorców i samorządy jak najlepiej do nowej perspektywy budżetowej.

Pod koniec czerwca ub.r. Komisja Europejska zaproponowała, by nowy 7-letni budżet UE wyniósł 972,2 mld euro wobec 925 mld euro w latach 2007-2013, co oznacza wzrost o 5 proc.

KE proponuje utrzymać na poziomie porównywalnym do obecnego fundusze na politykę rolną (371,7 mld euro, z czego 281 mld na dopłaty bezpośrednie) oraz fundusze spójności (376 mld euro); wzrosty dotyczą m.in. badań i innowacyjności, a także polityki sąsiedzkiej i imigracyjnej.