Jak poinformowała dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elżbieta Kwaśniewicz, w Lubuskiem najwięcej wniosków o jednorazową pomoc złożyli rolnicy z powiatów: żagańskiego (146), wschowskiego (139) i nowosolskiego (119 wniosków).

W pozostałych powiatach ich liczba waha się od kilku do kilkudziesięciu. Najmniej rolników ubiega się o taką formę pomocy w powiecie krośnieńskim, z którego do Agencji trafiły trzy wnioski.

Termin składania wniosków minie 1 czerwca br.; oznacza to zatem, że ich liczba może się jeszcze zwiększyć.

- Z raportów gminnych komisji szacujących straty po zimie wynika, że mrozy w różnym stopniu dotknęły w naszym regionie uprawy o powierzchni ok. 48 tys. ha. Liczba złożonych do naszej Agencji wniosków świadczy jednak o tym, że szkody były mniejsze, niż początkowo zakładano. Może to wynikać m.in. z tego, że w niektórych przypadkach przemarznięte rośliny odbiły i rolnicy nie zdecydowali się na ponowny zasiew - powiedziała Kwaśniewicz.

Od 2 maja do 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach m.in. w wyniku wymarznięcia.

Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł i dotyczy upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych.

Pomoc ma charakter de minimis; udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7,5 tys. euro dla jednego rolnika w okresie trzech lat obrotowych.