23 444 – tyle wniosków o premię z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 – 2013 odebrała ARiMR w ostatnim naborze starego PROW, w terminie od 5 maja do 21 czerwca 2014 r.

Najwięcej wniosków złożyli rolnicy w województwie mazowieckim – 3785, niewiele mniej w wielkopolskim – 3587.

13 sierpnia na stronie internetowej ARiMR ukazały się listy ustalające kolejność przysługiwania pomocy.

Jak wyjaśnia ARiMR, przy ustalaniu kolejności przysługiwania wsparcia brano pod uwagę trzy kryteria: powierzchnię użytków rolnych - maksymalnie można było otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik, rozpoczynając swoją samodzielną działalność, tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie, tym więcej punktów) oraz poziom bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (na najwięcej punktów mogli liczyć rolnicy gospodarujących na terenach, na których panuje wysokie bezrobocie).

Tegoroczna kwota pomocy to 100 tys. zł, czyli tyle, ile będzie wynosiła pomoc na „Ułatwianie startu” w nowym PROW.

Pieniędzy wystarczyło dla osób, które zebrały co najmniej 17,66 pkt. Osoby z pierwszych miejsc listy miały 26 pkt.