Pieniądze pochodzą z programu Kapitał Ludzki. Będą się mogły o nie ubiegać instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, które mają oferty i pomysły, jak pomóc mieszkańcom wsi, którzy odchodzą z rolnictwa, przekwalifikować się, zdobyć nowy zawód i umiejętności.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz powiedziała, że aby startować w konkursie, nie trzeba mieć własnych środków, liczyć się będą dobre pomysły.

W 2012 roku, dzięki środkom rozdysponowanym w 2011 roku, w regionie ponad 2,6 tys. osób odchodzących z rolnictwa bierze lub brać będzie udział w szkoleniach, które mają im pomóc odnaleźć się na rynku pracy poza rolnictwem. Jest na to przeznaczonych blisko 12,3 mln zł - poinformował Wojewódzki Urząd Pracy. Projekty realizuje 18 podmiotów.

Jednym z takich projektów jest "Eko - zawód dla rolnika", organizowany przez firmę Consultor z Białegostoku. W jego ramach 90 rolników (42 kobiet i 48 mężczyzn) z województwa podlaskiego weźmie udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych.

Jak poinformowała Karolina Mariańska z biura projektu, do wyboru jest pięć szkoleń zawodowych: prowadzenie agroturystyki, rękodzieło artystyczne, jak np. koronkarstwo, rzeźba w drewnie, produkcja drewnianych mebli ludowych oraz zielarstwo. Dodatkowo rolnicy spotkają się z doradcą zawodowym oraz wezmą udział w warsztatach autoprezentacji.

Obecnie trwa nabór zgłoszeń do udziału w projekcie, zakończy się on 31 marca. Mariańska powiedziała, że przyjmowane będą osoby w wieku od 18 do 65 lat, nieuczące się. Dodała, że chętni muszą być ubezpieczeni w KRUS, zamieszkiwać gminy wiejskie, a także prowadzić działalność rolniczą. Jednak, jak podkreśliła, w momencie przystąpienia do projektu, osoby te muszą złożyć zaświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarze niezwiązanym z działalnością rolniczą.

Wartość projektu realizowanego przez Consultor to ponad 700 tys. zł.