Jak podano, całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, z czego 82 mln  EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe  produkty.

KE przeznaczyła 33 mln euro na wsparcie rynku brzoskwiń i nektarynek.

Wsparcie finansowe w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców  i warzyw” może być przyznane  organizacjom producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania produktów z rynku w swoich programach operacyjnych -poinformowano.

Ponadto, w przypadku organizacji producentów nie ma zastosowania ograniczenie  w wysokości 5 proc. wysokości produkcji sprzedanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i art. 79 ust. 2  rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, w odniesieniu do produktów objętych  mechanizmem.

Wsparcie finansowe obejmuje działania prowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia  do dnia 30 listopada 2014 r., z wyjątkiem sytuacji, gdy całkowita kwota pomocy  finansowej Unii lub jedna z kwot wskazanych powyżej zostanie osiągnięta przed  w/w terminem końcowym. W takim przypadku Komisja Europejska niezwłocznie  powiadomi państwa członkowskie o konieczności wstrzymania przyjmowania  powiadomień.

Jeżeli kwoty wynikające z powiadomień zgłoszonych przez państwa członkowskie  do Komisji Europejskiej przekroczą ustanowione limity finansowe, wówczas Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustala  odpowiednio jeden lub dwa współczynniki redukcji - podano.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych  nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, planowany maksymalny poziom  wsparcia na 1 ha  w odniesieniu do operacji  wycofania  z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję to np. dla pomidorów pod osłonami 90 585,00 euro (wsparcie dotyczy jedynie odmian przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże).