Dotychczas złożone tam wnioski wykorzystują odpowiednio w 101,28% i 91,37% tegoroczne limity środków przyznane tym regionom. W pozostałych województwach przyjmowanie w tym roku wniosków na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" już się zakończyło.

Wnioski są przyjmowane do następnego dnia roboczego po tym, gdy na stronie internetowej ARiMR opublikowany zostanie komunikat prezesa, mówiący o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło o 20% przyznany limit, nie może być to jednak później niż do 31 grudnia br.

Udzielane z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" premie przewidziane są przede wszystkim dla rolników w wieku do 40 lat. Są to rolnicy, którzy planują dopiero przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek. O pomoc mogą starać się także rolnicy, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyli wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletniości albo po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki w systemie dziennym.

Rolnicy, którzy starają się o 75 tysięczną premię, muszą spełniać jeszcze inne warunki, wśród których jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu. (m)