Sześć województw: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie zakończyło 17 stycznia br. przyjmowanie wniosków o taką pomoc. Dotychczas w ramach tegorocznego naboru, w Oddziałach Regionalnych ARiMR, przyjęto 11,5 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia na łączną kwotę ponad 1,7 miliarda zł. Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2,44 miliarda złotych.

O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". (m)