Przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa projekt rozporządzenia regulującego te kwestie zawiera 3 nowe kryteria oceny wniosków: dwa dotyczą środowiska, trzeci – ASF. Jakie inwestycje będą dodatkowo premiowane, jako poprawiające warunki ochrony środowiska naturalnego?

- W zeszłym roku złożyłem wniosek, licząc na dofinansowanie kilku maszyn – mówi czytelnik. - Teraz przeczytałem w „Farmerze”, że będą preferowane inwestycje na cele środowiskowe, a zakup ciągnika nie będzie premiowany jako inwestycja na te cele. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej w moim oddziale ARiMR, ale byli zdziwieni, że w ogóle coś o tym wiadomo i zaskoczeni, że „Farmer” tak napisał. Proszę podać mi przykłady inwestycji na cele środowiskowe w programie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Dzwoniłem na infolinię do ARiMR i nie odpowiedziano mi na to pytanie.

Jak dodaje czytelnik, chciałby wiedzieć, czy na przykład utwardzanie podwórza kostką jest takim wydatkiem prośrodowiskowym?

Niestety niewiele więcej możemy podać, niż poprzednio. Nasza informacja opierała się na projekcie rozporządzenia, w którym nie sprecyzowano tych wymogów. Podano tylko, że dodatkowe punkty będą przyznawane w przedziale 1-5, w zależności od udziału wnioskowanej kwoty na cele środowiskowe w całości pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca (od 30 do 50 proc. – 1 pkt, powyżej 50 do 70 proc. – 3 pkt i  powyżej 70 proc. – 5 pkt.). Wnioskowana kwota pomocy na zakup ciągnika rolniczego nie będzie ujmowana we wnioskowanej kwocie pomocy na cele środowiskowe - zapisano.

Pytania czytelnika przekazaliśmy do ARiMR i MRiRW, bo rozumiemy zniecierpliwienie rolników, których czas nagli…

- Mój znajomy wnioskował o pieniądze na zakup ciągnika. Jest już prawie na zielonej liście. Co ma teraz zrobić? To jest tragedia – dodaje nasz czytelnik.

Zrealizowanie operacji i złożenie wniosku o płatność w ramach „Modernizacji” według starego PROW musi nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2015 roku.

Jak informuje MRiRW, projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych 16 lipca, potrwają one 21 dni.