Pomoc z tego działania przeznaczona jest m.in. na inwestycje polegające na zakładaniu nowych upraw leśnych oraz ich pielęgnacji i ochronie. Wsparcie można będzie otrzymać również na inwestycje wzmacniające ochronę przeciwpożarową, a także projekty, dzięki którym las może pełnić funkcje społeczne, np. budowę ścieżek edukacyjnych.

O pomoc finansową w ramach ww. działania na realizację operacji w lasach pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz lasach prywatnych będą mogły ubiegać się nadleśnictwa w ramach kompleksowych wniosków składanych w ARiMR.

Wszystkich zainteresowanych odbudową uszkodzonych lasów ARiMR prosi o skontaktowanie się z nadleśnictwem właściwym dla ich położenia.