I opublikowała je. A gdzie ich szukać? Prosta sprawa: na stronie internetowej ARiMR jest zakładka „Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW”. Po jej kliknięciu otrzymamy 10 możliwości do wyboru – wśród nich jest „Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w pierwszym naborze z działania <Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych>". Wykazując dalszą ciekawość połączoną z determinacją zobaczymy, że wbrew tytułowi miejsce jest odpowiednie: wchodząc w ten link zyskamy możliwość dotarcia do list szczęśliwców ze wszystkich siedmiu naborów z tego działania. W tym ostatniego.

Niestety, wnioski z odnalezionej z takim trudem listy są mało krzepiące: na 1535 osób występujących o pomoc, pieniędzy starczyło dla 871. 

- Dowiedziałem się w ARiMR, że dopiero weryfikują wnioski i możliwe, że jeszcze otrzymam pomoc – mówi nam czytelnik, który czeka na pieniądze. – Czy jednak wystarczy pieniędzy dla wszystkich, czy będą jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze na ten cel? W końcu to osoby dotknięte klęskami są najbardziej potrzebujące, a nie wiadomo dlaczego wszystkie pozostałe ze starego PROW pieniądze kieruje się na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Pytania czytelnika kierujemy do ARiMR i MRiRW.