Aby ubiegać się o wsparcie nie trzeba mieć osobowości prawnej ani własnego wkładu finansowego (wystarczy rzeczowy albo w robociźnie), projekty mogą być przygotowane przez rady sołeckie, rady parafialne, KGW i inne organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. Na dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy realizujący projekty, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności w miejscowościach zamieszkałych do 5 tys. osób, z zakresu: oświaty ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery), ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. (m)