Gospodarstwa beneficjentów biorących w 2008 roku udział w działaniach „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w porównaniu z gospodarstwami służącymi do porównań uzyskały w latach 2009-2010 i w projekcji na 2013 rok większy wzrost wartości dodanej brutto ustalony w cenach stałych.
Gospodarstwa, które skorzystały z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w 2009 i 2010 roku uzyskały w stosunku do 2008 roku wzrost wartości dodanej brutto, odpowiednio o 46,4 i 65,7 proc. W gospodarstwach wykorzystanych do porównań nastąpił natomiast w 2010 roku wzrost (o 31,3 proc.) wartości dodanej brutto, z kolei w 2009 roku niewielki spadek (o 0,8 proc.). W 2013 roku można się spodziewać, że wartość dodana brutto w ocenianych gospodarstwach wzrośnie o 16,4 proc. w 2013 roku w stosunku do średniej z lat 2008-2010 (okres bazowy), natomiast w gospodarstwach pozostałych o 8,8 proc

Zmiany wartości dodanej brutto w latach 2009-2010, to nie tylko zatem w ich przypadku efekt wzrostu salda dopłat i podatków do działalności operacyjnej, ale również zmian wartości produkcji ogółem. Wyższy poziom jakości pracy zarządczej oraz wiedzy na temat produkcji rolniczej osób przejmujących gospodarstwo były zapewne czynnikami, które w analizowanym okresie rekompensowały skutki niestabilnej sytuacji cenowej na rynkach produktów rolniczych i środków do produkcji - podkreślają autorzy ekspertyzy.