Jak poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś, pieniądze trafią do pięciu gmin: Jawornik Polski, Kańczuga, Mielec, Nowa Dęba, Żyraków. Gminy te wystąpiły o pomoc na początku czerwca.

- Środki w łącznej kwocie 87 tys. zł przekazano do samorządów. Zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków w wysokości do 6 tys. zł dla 47 rodzin - powiedziała Oczoś. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zostały przyznane na wniosek wojewody podkarpackiego decyzją ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra finansów.