Możliwość zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich była dotąd odrzucana przez ARiMR.

Zdaniem agencji, chociaż w innych krajach takie wypłaty sporadycznie organizowano, w warunkach polskich byłyby one nie do przeprowadzenia. Teraz okazuje się, że takie wypłaty są dla innych agencji normą – i to tak oczywistą, że domagają się one teraz możliwości wypłaty zaliczek nawet bez zgody KE.

"Agencje płatnicze chciałyby mieć możliwość wypłacania zaliczkowo dopłat bezpośrednich bez konieczności uzyskiwania zgody na to Komisji Europejskiej" – to jeden z wniosków odbywającej się w Sopocie w ubiegłym tygodniu konferencji kierownictw wszystkich agencji zajmujących się wypłacaniem pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej z 27 krajów Wspólnoty i Turcji.