Pomoc z tego działania skierowana jest do rolników uprawiających ziemię bardzo słabej jakości. W zasadach przyznawania pomocy zaszły zmiany. Jeden beneficjent może zalesić w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 powierzchnię do 100 ha (dotąd 20 ha). Inną istotną zmianą jest możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia  to 0,1 ha.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach: wsparcie na zalesienie, premia pielęgnacyjna i zalesieniowa.

Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne ma dwie transze: wsparcie na zalesienie i premia pielęgnacyjna.